طراحی و ظاهر خب اول از همه می‌بایست بدانید که کوادکوپتر z3 سایما به طور کلی یک کوادکوپتر تاشو محسوب می‌شود. طراحی ساده آن با ترکیب‌های کارآمد، ظاهر آن را جذاب کرده است. کوادکوپتر z3 سایما یک کواد کوپتر مجهز شده به FPV رده متوسط سفید رنگ است. طراحی چهار پروانه این پرنده مانند سایر [...]