مهدی سجودی

مهدی سجودی

مهدی سجودی جوان کرمانی که تا به حال کار های مثبت زیادی انجام داده است

به دلیل تشابهات اسمی مهدی سجودی در کشور عزیزمان ایران چندنفری هستند که نام آنها مهدی سجودی است

ولیکن مهدی سجودی نامبرده در اینجا با تمامی افراد فوق الذکر دارای تفاوت میباشد

mahdisojudi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.